Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Provoz obce Nezabylice

1. Vyvážení popelnic

Směsný odpad
Směsný odpad v obci vyvážejí Technické služby města Chomutova 1x za 14 dní. Vždy sudý týden v pátek. Je proto potřeba, abyste měli popelnice od rána na dostupném místě, aby mohli pracovníci TSmCH vysypat odpad.
 
Poplatky za odpad se platí do 30. 6. daného roku a můžete je také zasílat na bankovní účet.
Popel
Na odpad z topení na tuhá paliva jsou určeny plechové popelnice, které jsou rozmístěny v obci. Každá domácnost spalující tuhá paliva má přidělenu popelnici, která je též pravidelně vysypávána ze strany TSmCH.
Separovaný odpad
V obci jsou rozmístěna též stání kontejnerů na separovaný odpad - sklo, papír a plasty. U každého stání je umístěn mechanický lis na PET lahve. Tyto stání jsou krytá dřevěnými zástěnami. Najdete je Pod kaštany, vedle Kulturního domu, u paneláků na parkovišti naproti Mateřské škole, u paneláků v zadní části u zahrádek, v uličce přes silnici od paneláků a před přejezdem přes Chomutovku, ve směru na samotu.
Bioodpad
Bioodpad je možné v sezóně svážet na malé hřiště za paneláky do vyhrazeného prostoru odkud jej průběžně uklízejí zaměstanaci obecního úřadu.
Nebezpečný odpad
Na odpad nebezpečného charakteru, např. pneumatiky, baterie, vyřazené elektrospotřebiče.... je určen kontejner, který je přistavěn v prostoru u hospody vždy v určené svozové dny. Jelikož se jedná o prostor s nebezpečnými látkami je tento ohrazen pletivem a zamčen, abychom zabránili nechtěným poraněním především dětí.
Vyvážení nebezpečného odpadu probíhá 3x ročně a zajišťují jej TSmCH. O termínu svozu nebezpečného odpadu jsou obyvatelé informováni letáky vhozenými do poštovní schránky.
 
Termíny svozu nebezpečného odpadu 2023
 
15.04.2023 / 8:00 - 8:45
17.06.2023 / 10:00 - 10:45
11.11.2023 / 10:00 - 10:45                                                        
Objemný odpad
Po obvyklém jarním úklidu narazíte na odpad, který se běžně do popelnice nevejde a pro ten jsou Vám k dispozici 2 kontejnery. První je na stejném místě jako nebezpečný odpad a to u hospody a druhý je umístěn Na samotě. Oba jsou vyváženy přibližně 2-3x do roka podle naplněnosti. O termínu svozu objemného odpadu jsou obyvatelé informováni letáky vhozenými do schránky u domu.
 

2. Lékařská ordinace

V budově Obecního úřadu má lékařskou ordinaci MUDr. Milan Kukuča. Ordinuje každý lichý týden ve čtvrtek od 07-09h. V ostatní dny pan doktor ordinuje v dalších ordinacích v okolních vesnicích.

 

3. Hostinec

Pohostinství provozuje v obci Nezabylice pan Milan Nedbálek

Otevírací doba je každý den od 15h.

 

4. Mateřská škola

Mateřská škola je nově zrekonstruována a má od léta 2009 přistavěno nové křídlo, které bylo určeno sloužit jako herna pro děti. V nové přístavbě je též sborovna, prádelna s technickým zázemím a rozšíření dětské koupelny, aby bylo možné v budoucnu navýšit kapacitu MŠ ze současných 20 dětí na dvojnásobek.

Ředitelka školy: Bc. Lada Mixová
Učitelka: Radka Hrdličková

Kontaktní telefon: 474 667 281

Webové stránky: www.msnezabylice.cz
Emailová adresa: info@msnezabylice.cz

Provozní doba MŠ je od 06.00 do 16.00 hodin v každý pracovní den mimo předem oznámené prázdniny.

5. Údržba obce

O údržbu obce se v současnosti starají zaměstnanci VPP (Veřejně prospěšné práce), na které obec dostává příspěvek od Úřadu práce v Chomutově. Tyto pracovníky má na úřadě na starosti paní Karolína Hrabovská. Pokud tedy narazíte na nějaké nedostatky v údržbě obce, můžete se na ni kdykoliv obrátit prostřednictvím telefonu: +420  478 048 034 nebo emailem urad@nezabylice.cz a starosta@nezabylice.cz