Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Prohlášení o zajištění souladu s GDPR

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje občanů, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu s čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Obec Nezabylice

Hořenec 6, 430 01

IČO: 00673170

Zastoupena: Marcela Jarošová

email: urad@nezabylice.cz

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Robert Pospíchal

email: dpo@lancea.cz

 

26. 5. - 10. 6. 2023

Seznam přijatých dětí do MŠ od 1.9.2023

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. - 8. 6. 2023

Návrh závěrečného účtu DSO Rozvoj 2022

Úřední deskaZobrazit více

17. 5. 2023 - 31. 5. 2024

Náklady obce dle druhu odpadu za rok 2022

Úřední deskaZobrazit více

27. 4. 2023 - 30. 6. 2024

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2022

Úřední deskaZobrazit více

23. 3. - 30. 6. 2023

Rozpočtová opatření

Úřední deskaZobrazit více