Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Prohlášení o zajištění souladu s GDPR:

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje občanů, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu s čl. 13 GDPR.

 

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů:

Obec Nezabylice

Adresa: Hořenec 6, 430 01

IČO: 00673170

Zastoupena: Marcela Jarošová

Email: urad@nezabylice.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Robert Pospíchal

Email: dpo@lancea.cz

 

7. 9. - 30. 12. 2023

Rozpočtové opatření č. 5 - 2023

Úřední deskaZobrazit více

7. 9. - 30. 12. 2023

Rozpočtové opatření č. 4 - 2023

Úřední deskaZobrazit více

5. 9. 2023 - 2. 1. 2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. - 30. 10. 2023

Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

Úřední deskaZobrazit více

3. 7. - 29. 9. 2023

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a místní komunikaci v Nezabylicích

Úřední deskaZobrazit více